Imprensa

Fotos dos palestrantes

Júlio Vasconcellos

Gustavo Borba

Graziela Tanaka

Elio Lazzarotto

Gil Giardelli

Txai Brasil

Tiago Mattos

Adriana Brondani

RubeM Saldanha

Walmor Corrêa

Oskar Coester

Wagner Salaverry

Dhaval Chadha

Rosina Duarte